Про проект

Про гомосексуальність активно висловлюються церква, патріотичні сили. В своїй риториці ці сили використовують аргументи, які не можуть прийматися в світському суспільстві: положення віровчення, вікові традиції. Сучасний Світ це чудово розуміє, тому така стратегія завідомо приречена на поразку. Автори проекту вважають, що наукове бачення має стати ґрунтом для прийняття правових рішень державою щодо гомосексуальності.

Члени авторського колективу не мають наукових степенів, і є лише любителями науки. Тому рівень наших особистих міркувань не занадто високий. На цій сторінці ми намагаємося акумулювати здоровий глузд, бачення проблеми науковцями, що мають сміливість піднімати голос на захист наукових уявлень про проблему.

Ми вважаємо, що осягнути проблему здатна людина зі звичайною якісною шкільною освітою. Не треба думати, що це справа суто спеціалістів. Маніпуляції "Оскільки ви не дипломований фахівець з пульмонології, то не можете мати адекватної точки зору на куріння" нас не бентежать. Чим більше справжньої науки в повсякденному житті, тим краще світ.

Нажаль сьогодні наука відокремлена від держави навіть більше, ніж релігія. Залишати ситуацію в такому стані не варто ‒ є небезпека реваншу темного середньовіччя. Нас непокоїть відкат в минуле, коли домінування єдиної ідеології сприймалося нормальним. Ми хочемо зберегти в суспільстві право засуджувати соціальні явища із повагою до практиків і пропагандистів цих явищ.

На сайті можуть публікуватися матеріали з релігійних джерел, або посилання на них, що відповідають вимогам наукового методу. Якщо такі статті будуть містити релігійну складову читачі повинні розуміти, що це не робить наш сайт релігійним.

Контакти

Електронна скринька:

Про науковий метод

Науко́вий ме́тод — сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.

Метод включає в себе способи дослідження феноменів, систематизацію (проти чого часто виступають ЛГБТ-активісти, стверджуючи, що феномен гомосексуалізму досліджувати не варто, оскільки "мы же не зверьки...", а "любовь не поддается систематизации..."), коригування нових і отриманих раніше знань. Висновки робляться за допомогою правил і принципів міркування (наприклад, з принципу Поппера виходить: якщо можна знайти один аргумент, що безумовно заперечує твердження, то інших підтверджень можна не шукати) на основі емпіричних (спостережуваних і вимірюваних) даних про об'єкт. Базою для отримання даних є спостереження (наприклад, спостереження типових явищ гомосексуального способу життя дає багато фактичного матеріалу для розуміння проблеми) та експерименти (наприклад, експеримент на спроможність народити дитину гомосексуальною парою абсолютно необхідний і коректний). Для пояснення спостережуваних фактів висуваються гіпотези і будуються теорії, на підставі яких формулюються висновки та припущення. Отримані прогнози перевіряються експериментом або збором нових фактів.

Важливою стороною наукового методу, його невід'ємною частиною для будь-якої науки, є вимога об'єктивності, що виключає суб'єктивне тлумачення результатів (суб'єктивні думки гомосексуалів ‒ "я такий народився" ‒ на віру не приймаються). Не повинні прийматися на віру будь-які твердження, навіть якщо вони виходять від авторитетних учених (оскільки перед легалізацією гомосексуалізму в суспільстві наукових досліджень не проводилося і не проводиться, слід зауважити, що вплив аргументу "а в Європі вважають..." нікчемний). Для забезпечення незалежної перевірки проводиться документування спостережень, забезпечується доступність для інших вчених всіх вихідних даних, методик і результатів досліджень. Це дозволяє не тільки отримати додаткове підтвердження шляхом відтворення експериментів, але й критично оцінити ступінь адекватності (валідності) експериментів і результатів по відношенню до перевіреної теорії.